Bộ Test ACCON-USA-Acton FlowFlex SARS-CoV-2

2.750.000 

Hộp 25 test (thùng 80 hộp)

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng bên để phát hiện định tính kháng nguyên protein nucleocapsid từ SARS-CoV-2 trong mẫu tăm bông và nước bọt trực tiếp từ những người nghi ngờ mắc COVID-19 bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ trong phạm vi bảy ngày đầu tiên khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cũng có thể kiểm tra các mẫu bệnh phẩm từ những người không có triệu chứng.

DMCA.com Protection Status
X