Chính sách đổi/trả

Tình huống Hướng giải quyết
Trả hàng Không được trả hàng.
Đổi hàng Chỉ áp dụng với đại lý. Giải quyết đổi mẫu khác (hàng chưa sử dụng) với những hàng hóa không quá 30 ngày kể từ ngày xuất hàng căn cứ trên phiếu. Hàng phải còn nguyên niêm phong, mới nguyên. Chi phí phát sinh cho việc giao và nhận hàng đổi (nếu có), Đại lý chịu trách nhiệm thanh toán.

Hàng lỗi kỹ thuật

Lỗi kỹ thuật của NSX không khắc phục được. Đổi toàn bộ hàng lỗi khi phát hiện với số lượng và mã hàng tương ứng. Trường hợp Công ty hết hàng, có thể chuyển sang mẫu hàng khác mà không bị ràng buộc. Chi phí phát sinh Công ty chịu trách nhiệm thanh toán.
Hàng hỏng trong thời hạn bảo hành Công ty nhận bảo hành, sữa chữa và thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh.