Cơ chế khuyến khích điện mặt trời mái nhà

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

 1. Chính phủ đặc biệt khuyến khích việc phát triển điện mặt trời trên mái nhà, với ưu điểm không yêu cầu diện tích chiếm đất, không tác động đến quy hoạch sử dụng đất; không cần đầu tư lưới điện truyền tải đấu nối; đáp ứng nhu cầu cấp điện tại chỗ (nhất là những khu vực tập trung phụ tải, đang bị thiếu hụt nguồn cung cấp điện)
  Tham chiếu tại mục 3, thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ đã họp về “Dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01/7/2019 tiếp theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ”.
 1. Bộ Công thương trình Chính phủ về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời Việt Nam, theo tờ trình số 10170/TTr-BCT ngày 31/12/2019.
  Đề xuất giá bán lẻ cho ĐMT mái nhà: 8,38 Uscent/kWh
  Tham chiếu tại mục b, khoản 1 tờ trình số 10170/TTr-BCT.
  Giá mua điện được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành phát điện (với dự án vận hành và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ 01/07/2019 đến 31/12/2020)
  Tham chiếu tại khoản 4, điều 8, chương III, bản dự thảo quyết định, tờ trình số 10170/TTr- BCT.
 1. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản số 6774/EVN-TTĐ ngày 12/12/2019 gửi Bộ Công thương về việc: góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời Việt Nam
  EVN đề nghị giữ nguyên mức giá FIT = 9,35 Uscent/kWh
  Tham chiếu tại khoản 6 văn bản số 6774/EVN-TTĐ.
 2. Bộ Công thương có văn bản số 89/BCT-ĐL ngày 06/01/2020 gửi EVN về việc thực hiện thỏa thuận với điện mặt trời áp mái
  Theo đó quy định: “Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01MWp, đấu nối trực tiếp và gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống” và giá bán điện là 1.916 đồng/kWh, tương đương 8,38 Uscent/kWh
  Ngoài ra cho phép EVN tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái.
 3. EVN có văn bản số 125/EVN-TTĐ ngày 07/01/2020 gửi các Tổng Công ty điện lực về việc tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *