Pháp lý dễ dàng

Đơn giản hóa thủ tục pháp lý xây dựng, giải pháp nghỉ dưỡng và kinh doanh trên đất “chết”

Điện Năng Lượng Xanh

Kết hợp Điện Năng Lượng Xanh mang đến giải pháp nhà ở trên đất chưa có điện lưới

Living 20 Feet

Giá bán: 350.000.000

Living 20 Feet

Giá bán: liên hệ

Living 40 Feet

Giá bán: liên hệ

Living 40+20 Feet

Giá bán: liên hệ

Living 40+20 Feet

Giá bán: liên hệ

Living 40+20+20 Feet

Giá bán: liên hệ

Bar House 20 Feet

Giá bán: liên hệ

Office 20 Feet

Giá bán: liên hệ

Công Nghệ In 3D Nhà Bê Tông

Giá bán: liên hệ

Hotline: 1900 3042