Điều khoản và điều kiện sử dụng – Datkeys.com

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện sử dụng đầy đủ của website Datkeys.com mà bạn cần đọc trước khi truy cập vào trang web này.

Điều khoản và điều kiện sử dụng - Datkeys.com

1. Giới thiệu

Datkeys Group bao gồm các công ty con, chi nhánh và là chủ sở hữu của trang web Datkeys.com. Do đó, trước khi bạn truy cập vào Datkeys.com, bạn cần đọc trước các điều khoản và điều kiện cũng như các chính sách bảo mật của trang web này.

Bằng cách truy cập vào trang web là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong thông báo pháp lý này. Đồng thời, Datkeys bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.

Điều khoản và điều kiện sử dụng - Datkeys.com

2. Thông tin trên trang web

Trong khi mọi nỗ lực được thực hiện để cập nhật thông tin có trên trang web này, Datkeys cũng như bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về trình tự, độ chính xác, tính đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin, ý kiến, bất kỳ thông tin giá, các nghiên cứu, dữ liệu hoặc nội dung có trên trang web.

Đồng thời, nội dung trên website của chúng tôi cũng sẽ không bị ràng buộc theo bất kỳ cách nào, bất kỳ thông tin nào. 

Datkeys.com có quyền thay đổi hoặc ngừng sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của trang web này. Không có thông tin nào được hiểu là lời khuyên và thông tin chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích giao dịch. Bạn và công ty của bạn tự chịu rủi ro khi dựa vào thông tin có trên trang web này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót tại trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3. Thương hiệu và bản quyền

Các nhãn hiệu thương mại, tên, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “nhãn hiệu thương mại”) hiển thị trên trang web này là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và chưa đăng ký của Datkeys.com. Không có gì trên trang web này được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép nào hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Datkeys.com.

Ngoài ra, thông tin trên Datkeys.com cung cấp được bảo vệ bởi quyền chống sao chép của DMCA. Do đó, trừ khi được Datkeys cho phép, ngoài ra các thông tin nào trên trang web này nếu bị sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Datkeys.com đều có thể bị báo cáo, khởi kiện hoặc sử dụng các hình thức khác để bảo vệ chất xám của thương hiệu và lợi ích.

Điều khoản và điều kiện sử dụng - Datkeys.com

4. Liên kết ngoài của website

Các liên kết bên ngoài có thể được cung cấp để thuận tiện cho bạn, nhưng chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của Datkeys và không có đại diện nào được đưa ra về nội dung của chúng. Việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào và nội dung trong đó được cung cấp là rủi ro của riêng bạn.

Khi truy cập các liên kết bên ngoài, bạn phải tham khảo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web bên ngoài đó. Không có liên kết siêu văn bản nào được tạo ra từ bất kỳ trang web nào do bạn kiểm soát hoặc đến trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của Datkeys.com. Vui lòng liên hệ với Datkeys nếu bạn muốn liên kết đến trang web này hoặc muốn yêu cầu liên kết đến trang web của bạn.

5. Diễn đàn công cộng và bài đăng của người dùng

Datkeys.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào do bạn gửi đến các khu vực công cộng (bao gồm bảng thông báo, các trang được lưu trữ, phòng trò chuyện hoặc bất kỳ khu vực công cộng nào khác được tìm thấy trên trang web.

Bất kỳ tài liệu nào (cho dù do bạn hay bất kỳ người dùng nào khác gửi đi) đều được Datkeys xem xét cẩn thận. Datkeys tránh các trường hợp và không cho phép xuất hiện các hành vi xấu hoặc các trường hợp trái pháp luật như sau:

  • Lợi dụng bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền của người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Xuất bản, đăng, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp.
  • Đăng hoặc tải lên các tệp có chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của hệ thống máy tính và / hoặc mạng của Datkeys.com hoặc của bên thứ ba.
  • Vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại, các luật hiện hành khác của Việt Nam hoặc luật quốc tế hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Datkeys Group hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  • Gửi nội dung có chứa tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo nhằm mục đích thu hút kinh doanh.

6. Sử dụng cụ thể

Bạn phải đồng ý không sử dụng trang web để gửi hoặc đăng bất kỳ thông báo hoặc tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, nói xấu, lạm dụng, khiếm nhã, đe dọa, có hại, thô tục, khiêu dâm, định hướng tình dục, xúc phạm chủng tộc, tục tĩu, khiêu dâm hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

Trường hợp cố ý vi phạm, bạn sẽ phải bồi thường cho Datkeys các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào thuộc bất kỳ bản chất nào mà Datkeys hoặc bên thứ ba nào có thể phải gánh chịu do hoặc do nguyên nhân gây ra, dù trực tiếp hay gián tiếp, việc bạn sử dụng trang web để gửi hoặc đăng bất kỳ thông điệp hoặc tài liệu nào như vậy.

7. Tuyên bố về Quyền Riêng tư & Cam kết Bảo Mật

Trừ các cam kết được nêu rõ ràng ở đây hoặc trong Chính sách quyền riêng tư, còn lại bất kỳ thông tin hoặc tài liệu cá nhân nào được gửi đến Datkeys sẽ được coi là KHÔNG bảo mật. Nếu bạn gửi cho Datkeys.com các thông tin hoặc tài liệu cá nhân, tức là bạn đã cấp phép cho Dạteys giấy phép không hạn chế, không thể thu hồi để sử dụng, tái tạo, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền và phân phối các tài liệu hoặc thông tin đó.

Đồng thời, cũng tức là bạn đã đồng ý rằng Datkeys được tự do sử dụng cho việc nghiên cứu, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như bất kỳ ý tưởng nào, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật mà bạn gửi cho chúng tôi dù bất kỳ mục đích nào.

Tuy nhiên, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng, Datkeys.com sẽ không tiết lộ tên của bạn, thông tin cá nhân hoặc công khai sự thật rằng bạn đã gửi tài liệu hoặc thông tin khác cho Datkeys trừ khi:

  • Bạn cho phép Datkeys làm như vậy.
  • Trước tiên Datkeys sẽ thông báo cho bạn rằng các tài liệu hoặc thông tin khác mà bạn gửi đến một phần cụ thể của trang website sẽ được xuất bản hoặc được sử dụng với tên của bạn trên đó.
  • Hoặc chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật pháp hoặc hỗ trợ cung cấp để hỗ trợ thực thi Luật pháp.

Để tìm hiểu thêm về cách Datkeys.com bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, email hay số điện thoại của bạn, bạn vui lòng tham khảo chi tiết Tuyên bố về Quyền riêng tư Thông tin Trực tuyến của Datkeys.com.

Điều khoản và điều kiện sử dụng - Datkeys.com

8. Miễn trừ Trách nhiệm

Như đã nói, Datkeys.com sẽ không chịu trách nhiệm và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại nào (cho dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả), thương tích cá nhân hoặc chi phí thuộc bất kỳ tính chất nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể phải gánh chịu (bao gồm công ty của bạn) về việc bạn truy cập và sử dụng trang web Datkeys.com, sử dụng các thông tin có trên trang web chúng tôi, cung cấp thông tin cá nhân của bạn hoặc công ty bạn hoặc tài liệu và thông tin được truyền qua hệ thống của chúng tôi.

Đặc biệt, Datkeys cũng như bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung nào sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bạn hoặc bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tập đoàn nào khác đối với bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại nào (cho dù trực tiếp hay do hậu quả).

9. Tổng quát

Các điều khoản và điều kiện của trang web này tạo thành hồ sơ duy nhất về thỏa thuận giữa bạn và Datkeys.com liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. Cả bạn và Datkeys.com sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ lời tuyên bố ngầm hay ngụ ý nào, bảo hành, lời hứa hoặc những điều tương tự không được ghi ở đây. Trừ khi có quy định cụ thể khác, các điều khoản và điều kiện của trang web này thay thế và thay thế tất cả các cam kết, cam kết hoặc tuyên bố trước đây, dù bằng văn bản hay bằng miệng, giữa bạn và Datkeys.com liên quan đến việc bạn sử dụng trang web.

Datkeys.com có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách hoặc thông báo nào có liên quan vào bất kỳ lúc nào. Bạn thừa nhận rằng bằng cách truy cập trang web theo thời gian, bạn sẽ bị ràng buộc với phiên bản hiện tại của các điều khoản và điều kiện có liên quan. Bạn lưu ý, các điều khoản, điều kiện sử dụng được nêu trong phiên bản hiện tại sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn sẽ có trách nhiệm xem lại phiên bản hiện tại sau đó mỗi khi bạn truy cập trang web.

Khi bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào xuất hiện giữa các quy định của điều khoản và điều kiện từ Datkeys.com và bất kỳ điều khoản, điều kiện, chính sách hoặc thông báo liên quan nào khác, thì các điều khoản và điều kiện, chính sách hoặc thông báo có liên quan khác liên quan cụ thể đến một phần hoặc mô-đun cụ thể của trang web sẽ chiếm ưu thế đối với việc bạn sử dụng phần hoặc mô-đun có liên quan của trang web.

Điều khoản và điều kiện sử dụng - Datkeys.com

Lưu ý, Datkeys.com sẽ được quyền nhượng lại, chuyển nhượng và ủy quyền tất cả hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo liên quan cho các bên thứ ba nào.

Tất cả các điều khoản, điều kiện của Datkeys công bố ở đây sẽ có hiệu lực pháp lý. Trong đó, mọi điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo liên quan sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào.

Theo đó, bạn sẽ đồng ý với quyền giải quyết từ Luật pháp Việt Nam khi xảy ra tranh chấp hoặc phát sinh liên quan đến trang web, hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo liên quan hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hoặc liên quan đến trang web đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm nào phát sinh từ trang website Datkeys.com, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách và thông báo liên quan nào khác hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

10. Tuân thủ an toàn về môi trường

Đây là nguyên tắc quan trọng đối với ngành năng lượng mặt trời, do đó Datkeys Solar luôn đảm bảo cao nhất về chất thải thiết bị điện và điện tử (chất thải nguy hại) tại Việt Nam. Thông thường các nhà sản xuất trả tiền cho việc thu gom, xử lý và thu hồi các thiết bị điện thải theo đúng quy định, tránh tự vứt bỏ rác gây ra các nguy hại cho môi trường. Nếu có nhà máy xử lý, cần đảm bảo các điều kiện xử lý và được chứng nhận cụ thể.

Bên cạnh đó, quy định đảm bảo an toàn môi trường cũng có nghĩa là Datkeys cho phép các nhà phân phối cũng như các cửa hàng trên phố và các nhà bán lẻ Internet của mình hoặc người tiêu dùng trả lại thiết bị phế thải của họ miễn phí.

Lượng chất thải từ thiết bị điện và điện tử mà chúng ta vứt bỏ đang tăng khoảng 5% mỗi năm, khiến nó trở thành dòng rác phát triển nhanh và nguy hại tại Việt Nam cần có biện pháp xử lý. 

Phần lớn lượng chất thải này được đem vứt ở các bãi rác, phát sinh chì và các chất độc khác có thể gây ô nhiễm đất và nước. Điều này có thể có tác động xấu đến môi trường sống tự nhiên, động vật hoang dã và cả sức khỏe con người.

Do đó, nhiều đồ điện tử mà chúng ta vứt bỏ có thể được sửa chữa hoặc tái chế bằng cách gửi đến cho Datkeys. Các mặt hàng tái chế giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của chúng ta và cũng làm giảm các rủi ro về môi trường và sức khỏe liên quan đến việc gửi đồ điện đến bãi rác.

Theo quy định này, Datkeys Solar có nghĩa vụ cung cấp cho khách hàng của chúng tôi miễn phí thu gom các phế thải điện tử từ sản phẩm của Datkeys. Ví dụ, nếu khách hàng mua đèn led năng lượng mặt trời mới từ chúng tôi, chúng tôi sẽ chấp nhận đèn led cũ và ngăn nó vứt bỏ vào bãi rác một cách an toàn. Khách hàng phải trả lại hàng cũ của Datkeys trong vòng 28 ngày kể từ ngày mua hàng mới của chúng tôi.

Theo Quy định chất thải nguy hại, tất cả các mặt hàng điện mới hiện nay sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo được hiển thị bên dưới:

Điều khoản và điều kiện sử dụng - Datkeys.com

Hàng hóa được đánh dấu bằng biểu tượng này để chứng tỏ rằng chúng được sản xuất sau ngày 13 tháng 8 năm 2005 và nên được thải bỏ riêng biệt với các hộ gia đình bình thường chất thải để chúng có thể được tái chế, đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe của con người.

> Xem thêm: Các quy định, chính sách sử dụng tại Datkeys.com

Từ: Ban quản trị website Datkeys.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status
X