Dự án điện mặt trời & điện gió 900MW

1. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Thuận
2. Công suất thiết kết: 900 mWp
3. Hệ số bức xạ: 5,21 kWh/h/day
4. Thời gian thực hiện: 20 năm
5. Tổn hao hệ thống: 10% / năm
6. Tỷ lệ sụt giảm hiệu suất tấm pin: 0,5%/năm
7. Sản lượng điện thương phẩm bình quân: 1.460.460.557 kWh/năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *