Dự án điện mặt trời và điện gió 900MW

1. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Thuận
2. Công suất thiết kết: 900 mWp
3. Số giờ nắng: 4.59 kWh/kWp/day
4. Thời gian thực hiện: 20 năm
5. Tỷ lệ sụt giảm hiệu suất tấm pin: 0,6%/năm
6. Sản lượng điện thương phẩm bình quân: 1,413,781,047 kWh/năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *