Dự án nhà máy năng lượng tái tạo DATKEYS Solar 450 MW

Dự toán tài chính Solar Power 450MW Plant

• Tổng vốn đầu tư: mil.US$ 405
• Vốn chủ sở hữu: mil.US$ 64.8 (20%)
• Vốn vay: mil.US$ 396.4 (80%)
• Thời hạn vay: 20 năm (ân hạn trả lãi 3 năm)
• Lãi vay: 10% năm
• Khấu hao : 20 năm

Các giả định:

• Giá bán điện FIT: US$ 9.35cents/Kwh
• Chi Phí vận hành : mil.US$ 6.75 /năm
• Phí Bảo hiểm: mil.US$ 0.54/năm

Doanh thu:

• Doanh thu trung bình năm: mil.US$ 87
• IRR: 12.34 %
• NPV: mil. US$ 396.4
• Payback: 6 năm & 4 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *