Dự thảo khuyến khích phát triển điện mặt trời

Dự thảo đang được lấy ý kiến của các Bộ, ngành ý kiến về biểu giá điện áp dụng đối với điện mặt trời trên mái nhà, với các dự án đã kí họp đồng mua bán điện đã và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong năm 2020…

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Tại văn bản, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến về biểu giá điện (FIT) áp dụng đối với điện mặt trời trên mái nhà, biểu giá FIT áp dung với các dự án đã kí hợp đồng mua bán điện, đã và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong năm 2020.

Ngoài ra Bộ Công Thương đề xuất giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thí điểm thầu điện mặt trời trong năm 2020 và các nội dung tại Dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Thủ tướng Chính Phủ.

Văn bản được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 402/TB/VPCP ngày 22/11 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyên khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng từ 1/7/2019, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thiện Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo Dự thảo, dự án điện mặt trời nối lưới có hợp đồng mua bán điện đã kí trước ngày 22/11, đã và đang triển khai thi công xây dựng và có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 được áp dụng biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện.

Còn giá điện mặt trời áp mái, Bộ Công Thương đề xuất giá cố định (FIT) áp dụng chung toàn quốc là 1.916 đồng/kWh tương đương với 8,38 UScnet/kWh, là mức giá tại vùng III Tờ trình 3061/TTr-BCT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *