HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

“BÁN HÀNG CÙNG DATKEYS”

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập vào đường link bên dưới. Điền đầy đủ thông tin đăng kí và chờ Datkeys xét duyệt trong vòng 1-2 ngày.

Link đăng kí: https://onapp.haravan.com/haraaffiliates/frontend/authentication/signup?shop=datkeys-1.myharavan.com

Bước 2: Sau khi tài khoản đã được Datkeys xét duyệt. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và làm quen với giao diện của ứng dụng Affiliate Tracking.

Link đăng nhập: https://onapp.haravan.com/haraaffiliates/frontend/authentication/signin?shop=datkeys-1.myharavan.com

 

/var/folders/69/r_nh2ysj7sj71dnl2ybgbq1r0000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/74CEDAF6.tmp 

Bước 3: Lấy link tiếp thị liên kết trong mục "Thông tin tài khoản", để bắt đầu quảng bá sản phẩm. 

/var/folders/69/r_nh2ysj7sj71dnl2ybgbq1r0000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/73285A74.tmp

Để ứng dụng Affiliate Tracking có thể ghi nhận hoạt động và tính chiết khấu cho CTV, CTV cần chia sẻ liên kết sản phẩm của Datkeys với ref=<mã giới thiệu>.

*Để lấy link affiliate sản phẩm của Datkeys cần truy cập vào: https://datkeys.com/

Bấm chọn sản phẩm bạn muốn tiếp thị với mọi người và gắn mã giới thiệu của mình vào cuối đường link sản phẩm “ /?ref=<mã giới thiệu> ” 

 

Ví dụ: Mã giới thiệu của bạn ở tài khoản là 10001. => cuối link sản phẩm bạn cần thêm là /?ref=10001

https://datkeys.com/products/tu-lam-mat-ruou-datkeys-model-jc-48sbpfw/?ref=10001

/var/folders/69/r_nh2ysj7sj71dnl2ybgbq1r0000gn/T/com.microsoft.Word/Content.MSO/BB9ECCA2.tmp

 

Bước 4: Copy đường link tiếp thị sản phẩm và chia sẻ lên kênh tiếp thị của bạn ( Facebook, Blog, insta … ) & quảng bá tới mọi người.