Category Archives: Quy định – chính sách

Bằng việc khách hàng truy cập vào website Datkeys.com, có nghĩa là bạn  đã tìm hiểu quyền, nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động https://datkeys.com/ đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng truy cập. Đồng thời, mọi thông tin của khách hàng đều được tôn trọng và bảo mật.

DMCA.com Protection Status
X